Zwrot produktów Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od  daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez  podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad  wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość,  składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu  wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można  złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach  konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży  konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej,  która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub  gospodarczą. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi  być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym  opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego  warunku, produkt nie zostanie przyjęty.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy  przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane  według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego  zindywidualizowanych potrzeb.  

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu: 

  1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym  opakowaniu wraz z całą jego zawartością na adres: AG.art ul. Kunickiego 129, 20-459 Lublin
  2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, (kliknij aby pobrać wzór  oświadczenia) w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer  konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
  3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej  przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów  użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w  oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
  4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy  informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer  konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na  uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany  adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7  dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając  koszt przesyłki.   

  

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu  w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a  następnie skontaktowanie się z nami pod adresem mailowym: biuro@ag-art.com.pl

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje  możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji. Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest  niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą  reklamacyjną: 

  1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować na adres AG.art  ul. Kunickiego 129, 20-459 Lublin, dołączając do niego pisemne  oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji  produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na  który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez  sklep decyzji).
  2. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych  od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie  koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego  egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych  odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. W przypadku płatności kartą  płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

Czas na reklamację z tytułu rękojmi 2 lata, rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców.

Nuevo registro de cuenta

¿Ya tienes una cuenta?
Entrar en vez O Restablecer la contraseña