Regulamin

Poniższy regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich umów, które zawrą Państwo z nami jako Sprzedawcą - AG.art z siedzibą przy ul. Kunickiego 129 w Lublinie, NIP 7122918725 - za pośrednictwem strony internetowej https://ag-artdeco.eu. Jeżeli nie umówiono się inaczej, stosowane ewentualnie przez Państwa własne warunki umów nie znajdują zastosowania.

Definicje

Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Towar – produkty dostępne w Sklepie Internetowym, mogące stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży.

Koszyk – formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient zatwierdza przedmiot i warunki Zamówienia.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane przy wykorzystaniu Koszyka.

Polityka prywatności

Twoje dane osobowe są przede wszystkim przetwarzane przez firmę Ag.art. Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych. W niektórych przypadkach udostępniamy Twoje dane osobowe w celu efektywnego i dobrego wypełnienia naszych zobowiązań prawnych wobec Ciebie:

- W celu otrzymania od Ciebie płatność, nasi dostawcy obsługujący płatności uzyskają dostęp do Twoich danych osobowych.
- W celu otrzymania Twojego zamówienia na Twój adres domowy lub podany przy składaniu zamówienia oraz w celu obsługi wszelkich    zwrotów, udostępnimy Twoje dane osobowe naszym dostawcom usług logistycznych.
- W celu uzyskania Twojej opinii i opublikowania jej na naszej stronie internetowej udostępniamy Twoje dane osobowe dostawcy rozwiązań technicznych do pozyskiwania i publikowania takich opinii.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym, komu udostępniamy Twoje dane osobowe.

Dostawa i płatność

Koszt wysyłki

Darmowa wysyłka przy zamówieniach za min. 50zł. Przy zamówieniach poniżej 50zł, koszt wysyłki według cennika:

Kurier Inpost - Darmowa wysyłka
Kurier Inpost za pobraniem - 18zł
DPD - Darmowa wysyłka
DPD za pobraniem - 18zł
Paczkomat Inpost - Darmowa wysyłka powyżej 50zł

Czas dostawy

Przesyłki do Polski wysyłamy w ciągu 2-4 dni roboczych, do tego trzeba doliczyć podróż paczki. 

Kiedy Twoje zamówienie zostanie wysłane z naszego magazynu, otrzymasz link do śledzenia przesyłki w wiadomości e-mail. 

Siła wyższa

AG.art nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z okoliczności pozostających poza jej kontrolą, na przykład wynikających ze sporu pracowniczego, aktów wojny, pożaru, uderzenia pioruna, ataku terrorystycznego, zmiany zarządzeń rządu, problemów technicznych, defektów zasilania, telekomunikacji, komunikacji za pośrednictwem komputera lub innych rodzajów komunikacji, wad lub opóźnień w realizacji usług przez podwykonawców z uwagi na wspomniane powyżej okoliczności. Takie okoliczności powodują zwolnienie z konieczności zapłaty odszkodowania lub innych środków. W razie zaistnienia jakiejkolwiek tego typu sytuacji firma AG.art poinformuje Klienta zarówno w momencie jej zaistnienia, jak i po jej ustaniu. Jeżeli taka sytuacja utrzymywać się będzie dłużej niż dwa miesiące, zarówno Klient jak i firma AG.art mają prawo wypowiedzieć umowę kupna ze skutkiem natychmiastowym.  

Płatności

Płatności za zamówienia w naszym sklepie realizowane za pośrednictwem: 

- płatności elektronicznych PayU
- bezpośredniej wpłaty na konto 16 1050 1953 1000 0091 3005 1163 (INGBank)
- płatności przy odbiorze paczki bezpośrednio u kuriera. 

Zwroty i reklamacje

Zwroty

Zwrot produktów Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od  daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez  podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad  wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość,  składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu  wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można  złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach  konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży  konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej,  która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub  gospodarczą. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi  być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym  opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego  warunku, produkt nie zostanie przyjęty. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy  przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane  według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego  zindywidualizowanych potrzeb.  

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu: 

  1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym  opakowaniu wraz z całą jego zawartością na adres: AG.art ul. Kunickiego 129, 20-459 Lublin
  2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, (kliknij aby pobrać wzór  oświadczenia) w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer  konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
  3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej  przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów  użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w  oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
  4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy  informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer  konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na  uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany  adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7  dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając  koszt przesyłki.   

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu  w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a  następnie skontaktowanie się z nami pod adresem mailowym: biuro@ag-art.com.pl

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje  możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji. Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest  niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą  reklamacyjną: 

  1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować na adres AG.art  ul. Kunickiego 129, 20-459 Lublin, dołączając do niego pisemne  oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji  produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na  który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez  sklep decyzji).
  2. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych  od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie  koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego  egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych  odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. W przypadku płatności kartą  płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

Czas na reklamację z tytułu rękojmi 2 lata, rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców.

Nuevo registro de cuenta

¿Ya tienes una cuenta?
Entrar en vez O Restablecer la contraseña